Typológia študentov

| | 0 Comments

Ktorý učebný štýl je ten môj?
Každý z nás už zažil problém si učivo pamätať, alebo sa aspoň odhodlať naň sústrediť.  Nemyslite si, že učenie môže byť iba ťažké a nudné, možno ide o zlú techniku! Učenie a vývin našich vedomostí nemusí spočívať iba v prekonávaní. Niekedy môže prísť vo forme zábavy a opätovného sebapoznávania. Všetkým je nám už známa základná typológia osobností, no čo štýly učenia? Zo zásady sa delí na tri primárne skupiny- vizuálny, auditívny ahaptický typ.

učení
 
1.Vizuálny typ
Už len daný názov naznačuje, že tento typ študenta sa najlepšie učí z vizuálnych prostriedkov. Základ je v predstavivosti, pamätajú si hlavne tvary a farby, ktoré si samy vytvoria a následne sa k nim vedia vrátiť. Vizuálne typy si vedia dokonalo s presnosťou spomenúť na každý detail, či sa jedná o osobu, miesto alebo dokonca slovo. Poznámky mávajú špeciálne organizované, tak aby im pri učení vyhovovali, vybavené sú o obrazovú formu (obrázky, grafy, tabuľky…).
 
Pomoc pri štúdiu:

 • Tvorba vlastných poznámok
 • Farebné vyznačovanie textu
 • Dodanie vlastných obrazových zdrojov
 • Značenie kľúčových bodov
 • Vizualizovanie slov a činností
 • Čítanie kníh a časopisov
 • Sledovanie videí

 
2.Auditívny typ
Auditívne typy sú veľmi zhovorčivý ľudia, radi komunikujú a zapájajú sa. Ich hlavnou silou je ich sluch. Tým, že si informáciu vypočujú ju vedia rýchlo spracovať. Text naspamäť si vedia rýchlo memorovať. Ich talent sa skrýva najmä v jazykoch, aj tým, že si vedia dokonalo osvojiť prízvuk. Taktiež je tu aj hudba, ku ktorej môžu mať blízko.  Radi sa učia v skupinách a vedia byť aktívny v triednych diskusiách alebo rečniť.
 
Pomoc pri štúdiu:

 • Predčítanie textu nahlas
 • Učenie v skupinách alebo vo dvojici
 • Kladenie otázok
 • Počúvanie audiokníh
 • Tvorenie rýmov alebo riekaniek na zapamätanie ťažkého učiva

 
3.Haptický typ
Inak aj kinetický, je typ študenta, ktorý sa odhaduje, ako najmenej zastúpený spomedzi iných druhov. Študenti s týmto štýlom učenia sú veľmi energickí a neposední. Informácie najlepšie spracúvajú na základe dotykov, činností, pohybom a hlavne vlastnou skúsenosťou. Manipuláciu rôznych vecí si ich zapamätajú. Sú veľmi aktívny a potrebujú sa prejavovať svojou šikovnosťou. Radi sa vecí dotýkajú a cítia ich štruktúru alebo daní materiál. Počas rozhovoru s týmito ľuďmi je osobný priestor veľkou dilemou, často môžu stáť priamo tvárou v tvár a dotýkať sa vašich ramien alebo rúk, alebo prehnane gestikulovať a narábať s predmetmi. Prejavujú sa v športe,  tanci a pri remeselných činnostiach.

studentka
 
Pomoc pri štúdiu:

 • Výroba modelov
 • Demonštrácia projektu alebo nácvik techniky
 • Učiť sa počas chôdze
 • Použitie mimiky a gestikulácie na zapamätanie bodov
 • Robenie si vlastných poznámok

 
Možné je, že sa nájdete vo viacerých a pôsobí to ako mix. Je pravidlom, že aj napriek vašej rôznorodosti vám príde jeden štýl osobnejší a ten napokon preferujete. Žiadny z týchto druhov nie je dokonalý. Táto typológia nám má hlavne napomáhať v objavení našej schopnosti sa vzdelávať o niečo jednoduchšie.