Ako vybaviť reklamáciu

| | 0 Comments

Reklamáciu si môžete uplatniť iba počas plynutia oficiálnej záručnej doby. Tá je zákonom stanovená na dva roky, teda dvadsaťštyri mesiacov od dátumu zakúpenia. Reč je o spotrebnom tovare a nie potravinách. Poznáme však i tovar, ktorý musí mať záruku dlhšiu, alebo i kratšiu. Ide však o špecifické výrobky. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na klasický tovar, s tradičnou dvojročnou zárukou.

placení

Na to, aby ste mohli tovar reklamovať, musíte mať pokladničný blok, alebo záručný list.Väčšinou však budete potrebovať oba tieto doklady. Záleží to samozrejme na ústretovosti predajcu. Je dobré, ak si budete všetky bločky odkladať.

Dobrá rada:Klasické pokladničné bloky, odkladajte do obálky, alebo na iné tmavé miesto. Ak na nich totiž svieti slnko, alebo umelé svetlo, v priebehu krátkeho času vyblednú, alebo tlačený text zmizne úplne. Takýto bloček nebudete môcť samozrejme pri reklamácii použiť.

Pokiaľ sa tovar nachádza v záručnej dobe a zároveň disponujete potrebnými dokladmi, predávajúci od vás reklamáciu musí prijať.Musíte byť taktiež informovaní o spôsobe jej vybavenia, a to priamo pri odovzdávaní tovaru, avšak najneskôr do troch dní. Reklamácia môže byť vybavená ihneď na mieste, alebo až po odbornom zhodnotení stavu danej veci. V druhom prípade, predávajúci zašle tovar príslušnému odborníkovi, ktorý zhodnotí stupeň poškodenia a taktiež dôvod jeho vzniku. O výsledku musíte byť informovaný najneskôr do tridsiatich pracovných dní od dátumu, kedy ste si reklamáciu uplatnili.

rozbité

Reklamácia vám nemusí byť schválenáv prípade, že ste poškodenie tovaru zapríčinili jeho nesprávnym používaním, ale taktiež vtedy, keď ste si tovar zakúpili za extrémne nízku cenu, ktorá úmerne zodpovedá jeho kvalite.
Ak so zamietnutou reklamáciou nesúhlasíte, máte ešte jednu možnosť. Obrátiť sa môžete na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá daný prípad prešetrí podrobne.