Predchádzanie havarijným stavom je lacnejšie

| | 0 Comments

Pri navrhovaní akýchkoľvek budov, ktoré budú využívať ľudia, je nutné počítať aj s napojením na kanalizačnú sieť, ktorá bude odvádzať z bytových jednotiek či iných prevádzok odpad. Je to hlavný predpoklad uvedenia stavby do prevádzky, no treba sa však postarať, aby bolo potrubie čisté po celý čas jej fungovania.

Potrubie treba udržiavať čisté

Funkčné kanalizačné potrubie znamená čisté, priechodné, bez nánosov mastnoty a iných nečistôt na povrchu. Vyčistiť ho dokážu profesionálne firmy, ktoré sú na tento účel aj technicky aj odborne vybavené a pracujú nepretržite 24 hodín denne aj počas voľna a sviatkov. Bratislava a okolie svojim obyvateľom tiež dokáže zabezpečiť čistenie kanalizácií, metódy na to majú dve, a to vysokotlakové a elektromechanické čistenie.

Najúčinnejšia a najefektívnejšia metóda, ktorá sa momentálne používa, je čistenie vysokým tlakom vody, ktorej výhody spočívajú v tom, že ide o rýchly a dokonalý spôsob odstraňovania všetkých nánosov a usadenín z povrchu potrubia. Do kanalizačného potrubia sa vsunie hadica, ktorej dĺžka môže dosahovať až 100 metrov, tá je napojená na vysokotlakové vodné čerpadlo a benzínový motor, ten poháňa čerpadlo a tlačí vodu do hadice, ukončenej tryskou. Toto čistenie spôsobuje minimálne poškodenie potrubia, je rýchle a efektívne.

Odpad vyteká kdekoľvekUpchaté potrubie v menších prevádzkach alebo v domácnostiach je jednoduchšie vyčistiť metódou elektromechanického čistenia. Jeho základ tvorí elektromotor s napojenými železnými špirálami. Tie po uvedení do pohybu rotujú a vibrujú, a týmito pohybmi sú schopné vyčistiť aj potrubie malého priemeru, ide o ekologické čistenie a hlavne v priestoroch, kde nie je možné využiť čistenie vodou. Krtkovanie v Bratislave ab-krtkovanie.sk však zahŕňa aj monitoring a trasovanie potrubí, aby bolo jednoduchšie predchádzať haváriám na upchatom potrubí a včas zasiahnuť opravou, čo je oveľa lacnejšie a jednoduchšie ako zásahy v čase, keď sa odpad vracia späť do bytov a prevádzok.