Plechová strešná krytina nevyjde nikdy z módy

| | 0 Comments

Tak ako pri mnohých stavebných prvkoch, tak aj pri strešnej krytine badať rôzne módne trendy a technologický pokrok. Strešná krytina je dnes vyrobená z rôznych materiálov, my sa však zameriame na plechovú krytinu. Tá zrejme zo stavebnín nikdy nevymizne a najnovším materiálom je minimálne rovnocenným súperom. Plechová strešná krytina totiž v sebe spája ľahkosť, pomerne rýchlu montáž, nízke náklady a širokú farebnú škálu. Plechovú krytinu možno použiť vo všetkých klimatických podmienkach a prvýkrát bola použitá na severe Európy.

plechová krytina

Plechová strešná krytina, prečo po nej siahnuť

K vyššie spomínaným výhodám možno s kľudným svedomím ešte pripočítať nízku hmotnosť takejto strechy. Práve plechová strecha je veľmi vhodná na rekonštrukciu starších stavieb akými môžu byť rodinné domy alebo menšie hospodárske budovy. Statika týchto objektov by nemusela zniesť zaťaženie oveľa ťažším materiálom a to by následne úzko súviselo aj s pokročilým vekom stavieb a krovu v nich. Nízka hmotnosť tejto strešnej krytiny je úzko prepojená aj s jej ďalšou výhodou, ktorou je úspora dreva pri výrobe krovu. Inými slovami, trámy nemusia byť tak masívne ako pri iných typoch. Index nasiakavosti je prakticky nulový a dažďová voda je kompletne odvedená z tejto strechy nadol. Jednotlivé diely plechovej krytiny sú veľkoformátové, štatisticky je preto možné takúto strechu pokladať pri 75%-nej úspore času oproti ostatným materiálom. Najväčšou nevýhodou plechovej strešnej krytiny nie je niektorá z jej vlastností, ale predsudky a prehnaná nedôvera investorov a majiteľov rodinných domov plynúca zo zvýšenej hlučnosti pri silnom daždi. Tieto názory sú však mylne podporované skúsenosťami z hypermarketov a obchodných centier, kde plechové strechy nie sú dostatočne izolované. V podmienkach rodinných domov je však potrebné aj takúto strešnú krytinu v našich zemepisných šírkach zatepliť. Tepelná izolácia následne plní funkciu termickú a zvukoizolačnú. Široká škála výhod plechovej strechy preto na plnej čiare poráža dohady o zvýšenej hlučnosti.

krytina

Kvalitu budúcej strechy vieme ovplyvniť už pred jej montážou. Samotné skladovanie krytiny by malo prebiehať v suchých, uzavretých a dobre vetraných priestoroch, kde teplota nemá príliš veľké výkyvy. V zimných mesiacoch hrozí krytine vznik bielej hrdze, predídeme jej aspoň minimálnym zahriatím skladového priestoru. Montáži plechovej krytiny by mala predchádzať adekvátna kontrola krovu. Tá by mala pozostávať z posúdenia rovnobežnosti odkvapových strán, kontroly dĺžky spádov a premerania pravých uhlov krovu.

Pre ešte viac informácií kliknite na internetovú stránku https://krytina.sk/.