Energetická certifikácia budov

| | 0 Comments

Energetický certifikát https://www.certifikaciabudovy.sk/energeticky-certifikat/ budovy je dokument, ktorý poskytuje informácie o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Ukazuje, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, alebo nie. Tiež hodnotí úroveň energetického hospodárstva budovy a zaradí ju do energetickej triedy na stupnici od A po G. V súčasnosti je energetický certifikát kľúčovým dokumentom pre objektívne hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy. Je povinný pre predaj alebo prenájom rodinných domov, ako aj pre kolaudáciu novostavieb. Je to podobné ako kúpa auta bez informácií o spotrebe a výkone motora.

stupnica energie

Energetický certifikát poskytuje tieto informácie pre budovy. Výstavba nových budov po roku 2016 je zákon stanovená, že nové budovy musia dosahovať vysokú úroveň energetického hospodárstva, konkrétne triedu A1 pre primárnu energiu. Staršie budovy musia spĺňať minimálne požiadavky triedy B pre primárnu energiu. Ak sa však budova významne rekonštruuje, musí sa prispôsobiť požiadavkám podľa technickej normy pre jednotlivé úrovne výstavby, pokiaľ to je po technickej, funkčnej a ekonomickej stránke možné.

certifikacia domu

Energetická certifikácia sa nevzťahuje na stavby a pamätníky chránené pre ich architektonickú alebo historickú vzácnosť či cenu, a preto sa na ne požiadavky na energetickú hospodárnosť nevzťahujú. pretože je neprípustné ovplyvnenie ich dizajnu či zámeru budovy alebo stavby. Medzi tieto budovy patria napríklad kostoly a iné budovy, ktorých priestory sa využívajú na bohoslužby a podujatia. Ďalej sa nevzťahujú na budovy, ktoré sú dočasné a plánovaný čas ich využívania a ich spotreby je kratší ako 2 roky, ako aj na priemyselné budovy, výrobne a prvovýrobné budovy so spotrebou energií, ktorá je nižšia. Tiež sa nevzťahujú na bytové budovy, ktoré sú potrebné a využívané najviac 3 mesiace daný rok.