Balkóny, ich najčastejšie nedostatky a problémy, ktoré nám lezú krkom

| | 0 Comments

Z hľadiska bývania si pri náhľade do minulého storočia prestavíme okrem iného bytovky, ktoré boli súčasťou hromadnej výstavby. Boli pre ne typické tiež priestory, akými sú balkóny, ktoré sa mimochodom stávajú súčasným trendom. Samozrejme však aktuálne hľadíme na odlišnú estetiku, prevedenie či materiál, čo rovnako platí aj o ich zábradlí. Musíme teda poukázať tiež na to, že takéto hromadné výstavby z rokov minulých po sebe zanechali niekoľko nepriaznivých a chybných detailov. Ktoré sú tie najznámejšie?Panelák, sídlisko.jpg
Napadne nás predovšetkým pleseň a vlhnutie v priľahlých kútoch. Tieto chyby sa v súčasnosti odstraňujú vkladaním teplo izolačného materiálu v pomerne hrubých vrstvách.
Ďalší problém, ktorý si všimneme sa dotýka minimálnej schopnosti zbaviť sa vody a tá sa žiaľ v tomto priestore hromadí viac, než by sme si priali, čo so sebou prináša negatívne postihy. Problém je najmä v tom, že voda nestačí odtekať a nielenže podlaha potom pôsobí špinavo a odpudivo, ale nahromadená voda dokáže v neposlednom rade poškodiť jej povrch, respektíve dlažba sa môže začať ničiť a odlepovať.
V neposlednom rade sa stretávame s najznámejším problémom menom korózia. A to máme na mysli najmä zastaranie a vizuálne poškodenie bezpečnostných prvkov, akými sú zábradlia. Dnes sa ale dajú kúpiť varianty vyrábané z nereze ako napríklad balkonove zabradlie LMmont. Tieto sú charakteristické svojim materiálom, ktorý im ako aj celkovému priestoru neposkytuje len elegantný dizajn, ale tiež odolnosť voči vonkajším okolnostiam.Činžiak, bytovka.jpg
Z hľadiska vizuálneho poškodenia zábradlí vplyvom vonkajších podmienok je ideálnou voľbou práve nerez, ktorá tieto podmienky ustojí.

  • Následne môžeme rátať s dlhou životnosťou odkazujúcu na desiatky rokov pri zachovaní si svojho originálneho dizajnu. A to všetko prakticky pri minimálnej potrebe údržby či starostlivosti z našej strany.