Vedenie tímu

| | 0 Comments

Určite to poznáte, keď si v určitých životných situáciách kladiete množstvo otázok, ale nepoznáte ich odpoveď. Rovnaký problém častokrát číha aj na manažérov či už veľkých alebo menších podnikov.
Trápia ich otázky rôzneho typu. Ako zefektívniť prácu zamestnancov? Ako ich viac motivovať? Ako zlepšiť ich pracovné podmienky? Ako vytvoriť lepšiu atmosféru? Ako podporiť lepšie fungovanie tímu? Ako riešiť vzniknuté problémy? Ako, ako, ako? Manažéri sa v týchto otázkach častokrát strácajú a majú pocit, že sa čochvíľa „udusia“.

porada.jpg

Vedenie ľudí je možné označiť ako ozajstné umenie. Ak to manažér zvládne, nielen zlepší pracovnú atmosféru ale aj kvalitu práce. Existuje niekoľko spôsobov, resp. štýlov vedenia, ktoré môže manažér uplatniť.
Mnohí uvádzajú, že komunikácia je ten najlepší spôsob. Ale môže mať aj opačný efekt?
Štýly vedenia sú:

  1. Autoritatívny štýl

Manažér často využíva svoje nadradené postavenie. Koná len na základe svojich presvedčení. A v prípade nejakých problémov si nevie uznať svoju vinu. Vinní sú zamestnanci. Zneužíva svoje právomoci a tým zakrýva svoje nedostatky. Preferuje sankcie a postihy.  Tento štýl sa používa najmä v nových firmách, v nedisciplinovanom kolektíve alebo v krízových situáciách.

  1. Demokratický štýl

Manažér kladie veľký dôraz na upevnenie vzťahov v podniku a na splnenie úloh. Zamestnanci majú právo vyjadriť svoj vlastný názor. Manažér je ochotný si tieto názory vypočuť, zvážiť a použiť ich pri vedení ľudí. Dáva im priestor pre rozvíjanie talentu. Dbá na princíp individuality. Výsledkom je rozhodne výborná pracovná atmosféra, zamestnancov baví chodiť do práce, pretože tam vládne dôvera a dobré medziľudské vzťahy. To najmä vplýva na kvalitu práce a produktívnosť.

soud.jpg

  1. Liberálny štýl

Základom tohto štýlu je voľnosť. Manažér vystupuje len ako reprezentatívna osoba, ktorá komunikuje len s obchodnými partnermi. Dáva zamestnancom voľnosť, k povinnostiam sa stavia bokom. Tým pádom zamestnanci majú právo robiť vlastné rozhodnutia na základe či už svojich skúseností alebo vlastného rozumu, ako to sami uvážia. S manažérom majú kamarátsky vzťah. Manažér nelipne ani na splnení noriem ani na svojich zamestnancoch, kolektív sa rozpadá, lebo nemá žiadnu autoritu. Negatívom tohto štýlu je presadzovanie len vlastných cieľov a záujmov.
 
Všetky štýly vedenia v sebe nosia nielen pozitíva ale aj negatíva. Zvoliť ten správny spôsob „ako na to“ je ťažké ale dôležité. Niekedy je lepšie tieto štýly kombinovať pre správne fungovanie podniku.