Kam sa podeli praví muži?

| | 0 Comments

Muži sú rôzni. Majú odlišné vlasy, postavu, vlastnosti. Sú rozdielni aj podľa doby, v ktorej sa narodia. Za históriu ľudstva museli byť už lovcami, bádateľmi, bojovníkmi, či hrdinami. Akí sú muži v súčasnej dobe?
Byť mužom dnes asi nie je úplne jednoduché. Z časti je to ich chyba a z časti chyba zo strany žien. Čím viac sa ženy stávali emancipované, získavali viac práv a väčšiu nezávislosť od mužov. Už nemuseli byť len manželkou a matkou v domácnosti a čakať na slovo len na výzvu manžela. Ženy sa stali na úroveň mužov. Po toľkých rokoch získali, to čo si zaslúžili. síla.jpgČo získali, muži stratili. Už nemôžu byť považovaní za ochrancov slabšieho pohlavia. Stratili postavenia živiteľov rodiny, bez ktorej nemôže rodina fungovať, ženy sú schopné postarať sa o rodinu samé. Načo okrem spermií je nevyhnutne potrebný chlap? Odpoveď na otázku nie je jednoznačná ani jednoduchá. Muži možno nie sú ,,praví“ ako kedysi, no nemali by sa na úkor žien podhodnocovať.
Muži už síce nepracujú tak tvrdo. Nemusia bojovať a robiť zo seba denno denne hrdinov. Stráca sa z nich pravá krv gentlemana. Prečo už neotvárajú len tak ženám dvere, či ich nepotešia príjemným komplimentom? Pravdou je, že nie je jednoduché byť pravým mužom. Možno naozaj ženy v nich potlačili maskulinitu, keď zrazu zmenili stáročia zaužívanú potrebu starať sa o ne, či zarazili sladké slová rozšírením možností sexuálneho obťažovania. Nech už je to akokoľvek, muži by sami mali niečo robiť pre to, aby sa znova stali potrebnými. wrestling.jpg
Pravého muža robia činy. Možno aj to, keď dokáže potlačiť svoje záujmy a dá dostatoční priestor aj opačnému pohlaviu. To, že niekto získa slobodu, ale neznamená nutnosť jej strany na druhej strane. Preto si máme byť rovní, aby sme mohli byť spoločne ľudia. Stačia malé gestá. Muži môžu ukázať ženám a predovšetkým sami sebe, že sú schopní nasledovať svojich hrdinných predkov. Veď samotné ženy síce už dávno nepotrebujú, aby boli odkázané na niekoho, no je príjemné vedieť, že je tu taká možnosť.